Xử lý nước thải ngành giặt tẩy

Xử lý nước thải ngành giặt tẩy

Trong ngành công nghiệp giặt tẩy có rất nhiều sản phẩm khác nhau như xà phòng dạng bột, dạng nước, nước xả vải, chất tẩy rửa,…mỗi loại sản phẩm sẽ có những quy trình sản xuất khác nhau. Sau đây là quy trình sản xuất nước xả vải:

Nguyên liệu => Bồn khuấy phụ => Bồn khuấy chính => Bồn chứa => Phễu đóng chai => Băng tải => Đóng thùng => Kho.

Nguồn phát sinh nước thải:

– Quá trình vệ sinh các thiết bị sản xuất

– Quá trình vệ sinh nhà xưởng

– Nước thải từ các phân xưởng

Thành phần tính chất nước thải:

Nước thải bị ô nhiễm chủ yếu là COD và các chất hoạt động bề mặt, lượng hóa chất hay nguyên liệu rơi xuống sàn,…các chỉ tiêu đặc trưng là COD ; pH; BOD; SS và độ màu.

Quy trình xử lý nước thải giặt tẩy:

Nước thải => Hố thu => Bể điều hòa => Bể phản ứng => Bể keo tụ- tạo bông => Bể lắng hóa lý => Bể trung gian => Bể UASB => Bể MBBR => Bể lắng => Bể trung gian + khử màu => Bể lọc => Nguồn tiếp nhận.

image17

Bồn Xử lý nước thải giặt tẩy

Thuyết minh sơ bộ:

Bể phản ứng được cấp hóa chất để tác dụng với các chất ô nhiễm tạo các bông cặn nhỏ, sau khi hỗn hợp này qua bể keo tụ- tạo bông và dưới tác dụng của hóa chất trợ keo tụ polymer và hệ thống khuấy chậm các bông cặn kết dính và tạo thành các bông cặn to, các bông cặn này sẽ được giữ lại tại bể lắng hóa lý. Nước thải sau lắng sẽ chảy vào bể trung gian.

Từ bể trung gian nước thải được bơm vào bể kị khí UASB để phân hủy các hợp chất khó phân hủy bằng phương pháp sinh học hiếu khí thông thường, sau đó nước thải được giảm tải lượng và chảy vào bể MBBR để tiếp tục xử lý các chất ô nhiễm bằng phương pháp hiếu khí với giá thể lưu động MBBR và loại các chất lơ lửng ở bể lắng sinh học. Sau bể lắng sinh học nước thải được chảy vào bể trung gian + khử màu, sau đó bơm đến bể lọc để loại các chất lơ lửng còn trong nước. Nước thải sau lọc đạt loại A, QCVN 40:2008/BTNMT.

HOTLINE: 024.2243.0888

Đặt hàng nhanh