Nước Cấp

Nước Cấp

Nước là một nhu cầu thiết yếu cho mọi sinh vật. Không có nước cuộc sống trên trái đất không tồn tại. Nhu cầu dùng nước của con người là từ 100 – 200 l/ngày.đêm cho các hoạt động bình thường chưa kể đến hoạt động sản xuất. Lượng nước này thông qua con đường thức ăn nước uống đi vào cơ thể để thực hiện quá trình trao đổi chất, trao đổi năng lượng, sau đó theo đường bài tiết (nước giải, mồ hôi…) thải ra ngoài.

image27

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP:

image28

THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP:

Đầu tiên của hệ thống xử lý nước cấp công suất 15 m3/giờ ở trên là bơm nước thô vào thiết bị làm thoáng nhằm mục đích khử hydrosunfua(H2S), các khí độc hòa tan trong nước, khử cacbondioxit(CO2), nâng pH và hoà tan oxy. Ở thiết bị làm thoáng không khí sẽ được thổi vào bằng quạt cấp khí, bên trong thiết bị này có bố trí lớp vật liệu đệm với bề mặt tiếp xúc cao nhằm tăng cường khả năng hoà tan oxy vào trong nước. Nước trước khi vào thiết bị làm thoáng sẽ được bổ sung thêm NaOH để tạo điều kiện tối ưu cho phản ứng thuỷ phân xảy ra hiệu quả.

Sau đó nước thải đi vào bể lắng. Tại đây dưới tác dụng của oxy hòa tan và pH phù hợp phản ứng thuỷ phân và kết tủa xảy ra theo sơ đồ sau:

Fe2+ + O2 → Fe3+

Fe3+ + H2O → Fe(OH)3¯

Kết tủa hình thành và lắng xuống đáy bể. Trong quá trình đi xuống các hạt kết  tủa bé sẽ kết dính lại với nhau hình thành các bông cặn lớn, dễ lắng. Phần nước trong thu được bên trên bể lắng chưá các cặn bé không lắng được, đi vào máng thu nước và chảy sang ngăn chứa trung gian.

Tại bể trung gian hóa chất khử trùng là Canxiclorit hoặc clorin ở dạng dung dịch sẽ được cấp vào bằng bơm định lượng. Các vi sinh vật trong nước dưới tác dụng bất hoại của chất khử trùng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, đảm bảo cho nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn về mặt vi sinh. Từ  bể trung gian nước sẽ được bơm vào thiết bị lọc áp lực nhằm loại bỏ phần kết tủa còn lại và các chất lơ lửng nhằm tạo cho nước có độ trong cần thiết. Nước sau xử lý sẽ chảy về bể chứa nước sạch. Từ đây hệ thống cấp nước kiểu điều áp sẽ vận chuyển nước đến nơi sử dụng.

Định kỳ thiết bị lọc áp lực sẽ được vệ sinh rửa lọc để tách bỏ các kết tủa, cặn lơ lửng bám trên bể mặt lớp vật liệu. Nước rửa bể lọc và bùn thải sẽ được đưa ra sân phơi bùn để tách nước. Cặn rắn sẽ được giữ lại trên lớp vật liệu và cào bỏ định kì. Phần nước tách ra sẽ chảy vào cống thải.

Bùn thải khi rửa lọc sẽ được xả ra sân phơi bùn để xử lý. Lượng nước sau khi tách bùn sẽ đưa ra cống nước thải. Còn phần bùn sẽ được đem đi xử lý cùng chất thải rắn của sinh hoạt của khu vực.

MỘT SỐ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CẤP KHÁC

1. Dây chuyền xử lý nước ngầm cung cấp cho nhà máy thực phẩm.

image29

2. Dây chuyền xử lý nước ngầm cho Khu dân cư, Khu công nghiệp, mạng lưới đô thị từ nguồn nước ngầm.

image30

3. Dây chuyền xử lý nước sinh hoạt từ nguồn nước mặt.

image31

4. Dây chuyển xử lý nước tinh khiết theo công nghệ thẩm thấu ngược (RO)

image32

HOTLINE: 024.2243.0888

Đặt hàng nhanh