Hội nghị Biomass và năng lượng thay thế lần 1

Hội nghị Biomass và năng lượng thay thế lần 1

Tham dự hội nghị trao đổi thông tin và cơ hội hợp tác giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan trong khuôn khổ dự án ASEAN BIOMASS PROJECT.

IMG_4476 web IMG_4484web IMG_4617web IMG_4618web IMG_4619web

HOTLINE: 024.2243.0888

Đặt hàng nhanh