Công Nghệ Hãng Aono Shokai (Ủy Quyền Sử Dụng)

Công Nghệ Hãng Aono Shokai (Ủy Quyền Sử Dụng)

Công ty Aono Shokai có 12 bằng sáng chế do bộ khoa học công nghệ Nhật Bản chứng nhận.

Tại thị trường Việt Nam công ty Aono Shokai ủy quyền cho công ty cổ phần BVIC Việt Nam sử dụng bằng sáng chế và thực hiện các dự án tại Việt Nam.36

35

34

33

HOTLINE: 024.2243.0888

Đặt hàng nhanh