Tin tức

BÀN GIAO HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM QUỐC GIA (BỘ Y TẾ)

02/12/2020 Quản Trị

Ngày 12/9/2020 Công ty chúng tôi tiến hành bàn giao hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nước thải cho Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia- thuộc bộ Y tế. Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia là một đơn vị có ý nghĩa thiết thực […]

Xem thêm
HOTLINE: 024.2243.0888

Đặt hàng nhanh