Bảo dưỡng thiết bị nhà máy

Bảo dưỡng thiết bị nhà máy

Công ty chuyên bảo dưỡng các thiết bị trong nhà máy như:

Hệ thống điều hòa.

Hệ thống ống gió.

Hệ thống băng tải.

Gia công bảo dưỡng hệ giàn khung cơ khí.

Bảo dưỡng hệ thống các dây chuyền.

Bảo dưỡng hệ thống điện.

HOTLINE: 024.2243.0888

Đặt hàng nhanh