BÀN GIAO HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM QUỐC GIA (BỘ Y TẾ)

BÀN GIAO HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM QUỐC GIA (BỘ Y TẾ)

Ngày 12/9/2020 Công ty chúng tôi tiến hành bàn giao hệ thống xử lý khí thải và hệ thống xử lý nước thải cho Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia- thuộc bộ Y tế.

Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia là một đơn vị có ý nghĩa thiết thực với xã hội, thực hiện kiểm định an toàn thực phẩm cho khu vực Hà Nội và trên toàn quốc.

Do ý nghĩa xã hội to lớn, nên Viện kiểm nghiệm được Bộ y tế đồng ý đầu tư hệ thống xử lý nước thải và khí thải đạt tiêu chuẩn, phù hợp với luật pháp hiện hành, đạt các tiêu chuẩn của thủ đô Hà Nội về nước thải và khí thải đầu ra.

Một số hình ảnh về hệ thống:

 

 

 

 

 

 

HOTLINE: 024.2243.0888

Đặt hàng nhanh