Tấm đệm cách nhiệt

1.2

Tấm đệm cách nhiệt

Trang chủ: https://www.kitagawa-ind.com/eng

Các sản phẩm bao gồm tấm để cách nhiệt và các bộ phận làm mát để giải quyết các vấn đề về nhiệt, vốn đã trở thành mối quan tâm lớn để tăng tốc độ các thiết bị điện tử với kích thước nhỏ.

1.1

1.2

1.3

Xem thêm các sản phẩm: https://www.techno-kitagawa.com/eng/product/heat-list/heat_transfer_pad

Sản Phẩm